Ontstaan

Op 11 nov 1976 om 11.11 uren werd te oud-Kinrooi een Carnavalsvereniging gesticht onder de naam Rabbedabbers. Deze vereniging heeft tot doel: Het bewerkstelligen van een gepaste carnavalsviering- en stoet in oud-Kinrooi en zodoende het bevorde­ren, gebruiken en in stand houden van een volkseigen traditie.

Het verenigingsleven loopt van 11 nov. tot 10 nov. van het volgend jaar. Het Prinsenjaar loopt vanaf de geboorte van de prins op de prinsenzitting tot aan de afgang op de Zitting van het volgend jaar!

De KVRK wordt beheerd door een Raad van Elf ( RvE) en Oud-Prinsen (O.P.) die zich allen Raadsleden (R.L.) noemen. Onder de RL zetelt het Dagelijks Bestuur (DB) dat bestaat uit de Prins van het jaar , de Voorzitter, (VZ) de Ondervoorzitter, (OV) de Vorst, (V) de Schatbewaarder (SB) en de Secretaris. (Sek). Daarbij l of 2 leden van de RvE.